lördag 5 september 2009

Utbildningens funktioner

Sommaruppehållet är slut, och jag kan återgå till ett normalt liv. Det betyder att skolan har börjat, och att bloggen ska aktiveras igen.

Jag stötte på en gammal klasskamrat idag, som har gått vidare att läsa juridik. Det vi kom att prata om var, intressant nog, våra utbildningar. Det visade sig att det finns stora likheter mellan juridik och det jag läser (tänk: integrationsfrågor med sociologisk inriktning). Delvis för att jag också har läst juridik, som en del av min grundutbildning. Men det huvudsakliga syftet med, eller kanske konsekvensen av, de två utbildningarna är också desamma: de ger ett juridiskt respektive sociologiskt tänkande, som studenten därefter kan applicera på situationer som han eller hon ställs inför.

Min kamrat förklarade hur hon ofta läste artiklar, som handlade om det som hon studerade, och hur hon då läste dessa artiklar med juridiska glasögon. Detta är någonting som jag har märkt att jag själv gör, fast med sociologiska glasögon. Det som man tar med sig från utbildningen är inte specifika fakta eller teorier, utan mer ett sätt att se på världen. Ett sätt att analysera de situationer som vi ställs inför.

Det är intressant hur detta stämmer för både samhällsvetenskap och juridik, och säkert många flera utbildningar.

Inga kommentarer: